Pamiatky :..

Kostol sv. Františka Assiského

V roku 1830 bol na vŕšku nad obcou postavený malý klasicistický kostolík sieňového typu s tromi poľami pruskej klenby s polkruhovým uzáverom presbytéria zaklenutý konchou. Štítové priečelie je členené dvojicami pilastrov a frontónom zdobeným triglyfmi. Nad portálom je termálne okno a nad štítom malá vstavaná drevená vežička. Oltár je klasicistický portikový s obrazom sv. Františka Serafína z čias okolo roku 1830.
Kostol vďačne slúžil miestnemu obyvateľstvu po celé dlhé obdobie. Za dobu jeho fungovania prešiel kostol niekoľkými úpravami, opravami, modernizáciou, ktorú zabezpečovala v máji 1946 utvorená autonómna cirkevná obec. V tom istom roku sa previedla oprava orgánu a začalo sa aj s opravou vonkajšej omietky. Previedla sa aj maľba interiéru a rozšírenie interiéru o novo vybudovaný chór.
Kostol zasvätený ku cti Sedembolestnej Panny Márie.
Keďže pôvodné priestorové možnosti na pomery rozvíjajúcej sa obce nepostačovali v pôvodnom kostole začalo sa za aktívnej účasti farára vdp. Štefana Rečičára uvažovať o rozšírení kostola. Keďže kostol je súčasťou Národného kultúrneho dedičstva Slovenska, pamiatkový ústav nebol naklonený tejto myšlienke a nesúhlasil so zásahmi do tejto historickej stavby.


Kostol zasvätený ku cti Sedembolestnej Panny Márie

Keďže pôvodné priestorové možnosti na pomery rozvíjajúcej sa obce nepostačovali v pôvodnom kostole začalo sa za aktívnej účasti farára vdp. Štefana Rečičára uvažovať o rozšírení kostola. Keďže kostol je súčasťou Národného kultúrneho dedičstva Slovenska, pamiatkový ústav nebol naklonený tejto myšlienke a nesúhlasil so zásahmi do tejto historickej stavby.
Z toho dôvodu sa v roku 1990 za pôsobenia farára vdp. Antona Mišíka začalo s výstavbou nového kostola.
Základný kameň posvätil svätý otec pápež Ján Pavol II. 22. Apríla 1990 v Bratislave. Túto pomerne modernú stavbu vyprojektoval Ing. Ján Tkáč a stavbu zrealizovali občania Kolinoviec svojpomocne pod odborným dohľadom stavby vedúceho Jána Šimca.
4. októbra v roku 1992 boli pomocným biskupom Spišskej diecézy Mons. Andrejom Imrichom vysvätené tri zvony. Najväčší zasvätený Sedembolestnej Panny Márie, prostredný zvon je zasvätený sv. Františkovi a najmenší je zasvätený sv. Antonovi.
O dva roky neskôr bola stavba ukončená a 26. októbra 1944 biskupom Spišskej diecézy Mons. ThDr. Františkom Tondrom pomazaná znakom kríža a ku cti Sedembolestnej Panny Márie vysvätená.
V suteréne stavby bol sprevádzkovaný Dom poslednej rozlúčky a dve miestnosti využívajú aj členovia eRka.


Kaplnka sv. Jána Nepomuckého

Rok postavenia ako aj bližšiu identifikáciu stavby sa zatiaľ nepodarilo zistiť.