<< na úvod   /   do archívu >>

Kolinovské folklórne slávnosti 2017

Vážení spoluobčania, rodáci, priatelia. Opäť sa nám to po roku podarilo - 17. ročník Kolinovských folklórnych slávností. 16.7.2017 sme sa stretli v Kolinovciach na Pieščiskách - folklóristi, muzikanti, speváci, tanečníci, všetci, ktorí majú radi ľudovú hudbu a tanec, zábavu a dobrých ľudí v dobrej nálade. Tento rok nás poctili svojou účasťou folklórne skupiny z Harichoviec, Jamníka, zo Sloviniek i z Kaľavy. Samozrejme nechýbala naša domáca Kalina. Obzvlášť chceme oceniť účasť hostí z Poľska, ktorých neodradila veľká vzdialenosť, a neváhali prezentovať svoje umenie na našom pódiu. 
I touto cestou chceme úprimne poďakovať všetkým účinkujúcim, za ich lásku a vytrvalosť v zachovávaní našich tradícií. Ďakujeme členom FSk Kalina za ich skvelú starostlivosť o našich hostí, ďakujeme všetkým, ktorí akoukoľvek formou prispeli k organizácii a priebehu slávností.
K zdarnému priebehu 17. ročníka KFS finančne prispeli Obec Kolinovce, Košický samosprávny kraj a Matica Slovnenská. Všetkým úprimné "ďakujeme".