<< na úvod   /   do archívu >>

Výberové konanie na riaditeľa MŠ Kolinovce

Obec Kolinovce vyhlasuje v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Materskej školy v Kolinovciach