<< na úvod   /   do archívu >>

Najstaršia občianka Kolinoviec

V týchto dňoch oslávila krásne životné jubileum 90. rokov pani Anna Bačová. Vďaka tejto svojej životnej kronike je najstaršou občiankou Kolinoviec. Pri tejto príležitosti navšívili našu jubilantku zástupcovia obce, poslanci a starosta obce.
I touto cestou prajeme pani Bačovej pevné zdravie, málo starostí a veľa rodinnej pohody a radosti z pravnúčat. Všetko najlepšie.