<< na úvod   /   do archívu >>

VZN č.1/2014 o náhradnom zásobovaní pitnou vodou a náhradnom odvádzaní odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp