<< na úvod   /   do archívu >>

14. ročník Kolinovských folklórnych slávností

Srdečne všetkých pozývame na 14. ročník Kolinovských folklórnych slávností dňa 20.7.2014 so začiatkom o 15,00 hod na
Pieščiskách (pri hasičskej zbrojnici). Tento rok dávame do pozornosti hosťujúce súbory z Poľska. Tešíme sa na domácich, hostí
i rodákov.