<< na úvod   /   do archívu >>

VZN č. 3/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie