<< na úvod   /   do archívu >>

Úcta k starším

Ako každoročne, ani rok 2009 nebol výnimkou a 23.10.2009 sme sa zišli v Kultúrnom dome v Kolinovciach mi vekom trošku múdrejší a pokročilejší. Kultúrny program, dobré jedlo, a pitný režim – nič nám nechýbalo. A tým, ktorí sa zúčastnili bolo veselo ...