Kontakty :..

Obecný úrad: 053 / 447 28 32
Starosta: 053 / 429 75 64
Fax: 053 / 447 28 32
Adresa: Kolinovce č. 129, 053 42
E-mail: kolinovce@stonline.sk
Úradné hodiny: Pondelok - Piatok: 7.30 - 15.30

Materská škola: Kolinovce 129, 053 42, tel. 053/4471251
Stavebný úrad: Mgr. Dušan Slovinský 0915 969 156, stavebnyuradobce(zav)gmail.com
Hlavný kontrolór obce: Ing. Vladimír Vaščák, ivvvaudit(zav)centrum.sk

Ostatné dôležité kontakty
Integrovaná záchranná služba - tiesňová linka 112
Hasičská a záchranná služba 150
Záchranná zdravotná služba 155, 16 155
Polícia 158
Nemocnica Krompachy 053 4186 211
Pohotovostná zdravotná služba - nemocnica Krompachy 053 429 7330 , 053 429 7331
Lekárne Krompachy:
Mestská:
Šalvia:
Nemocničná:
445 2862
429 7535
418 6294
Lekárne Spišské Vlachy:
Arnika:
U koruny:
429 9953
429 7457
Polícia Krompachy 053 447 2333
Poruchy :
Voda:
Plyn:
Elektrina:

053 446 1735
0850 111 727
0850 123 333
Materská škola Kolinovce 053 447 1251
Mestský úrad Krompachy 053 41922 11
Mestský úrad Spišské Vlachy 053 449 5204
Pošta Krompachy 053 447 2004
Slovenská sporiteľňa – pobočka Krompachy 053 415 0362
Gymnázium Krompachy 053 447 2315
SZSŠE Krompachy 053 447 2015
ZŠ Maurerova Krompachy 053 447 2155
ZŠ Zemanská Krompachy 053 447 2928
ZŠ SNP Krompachy 053 447 2219
ZŠ sv.Jána Krtiteľa Sp. Vlachy 053 448 5468
Rímskokatolický farský úrad Spišské Vlachy 053 449 5103
Obecný úrad Kaľava 053 447 2800
Obecný úrad Vojkovce 053 429 7562
Obecný úrad Slatvina 053 449 5186
SEZ Krompachy 053 4189 111
KOVOHUTY Krompachy 053 447 0682
PANASONIC Krompachy 053 418 0111
ZLIEVAREŇ Krompachy 053 447 1091
ZINKOZA Krompachy 053 249 7128
HASMA Krompachy 053 447 1269
Úrad práce SVaR Krompachy 053 447 2757
VÚB –pobočka Krompachy 053 447 2757