Z M L U V Y


Zákon 546/2010 o povinnosti zverejňovať zmluvy<<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>>
ZverejnenéČísloDodávateľPredmetObjednávateľ
10.11.2015ZML_kanalizIng. Štefan Šípošprojektová dokumentácia " Splašková kanalizácia"Obec Kolinovce
10.11.2015zml_vodovodIIIng. Štefan Šípošprojektová dokumentácia "Vodovod - II. etapa"Obec Kolinovce
03.11.2015ZML_DHDychová hudba Vlašanka, Spišské VlachyDarovacia zmluva pre MŠObec Kolinovce
24.10.2015ZML_DHSpVlDH Vlašanka, Jozef Kožár, Spišské Vlachyhudobné vystúpenie - posedenie rovesníkovObec Kolinovce
02.10.2015pdfsam_DataCDataCentrum EUS Slovenska (DEUS)Dodatok č.1 k zmluve o pripojení k info systému Obec Kolinovce
16.09.2015ZML_BiganicBIGIMI s.r.o. Spišská Nová Vesškolské ovocieObec Kolinovce
26.08.2015ZML_ KKObec KolinovceZmluva o poskytnutí dotácieKynologický klub Kolinovce
22.07.2015ZML_DHZObec Kolinovce Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ Kolinovce občianské združenie
19.07.2015ZML_OlejarPeter Olejár, Spišská Nová Vesvystúpenie na 15. KFSObec Kolinovce
19.07.2015ZML_BrutovskyPeter Brutovský Kostoľany nad Hornádomvystúpenie na 15. KFSObec Kolinovce
19.07.2015ZML_FialaSpevácka skupina Fiala, Júlia Majer Vavrekovávystúpenie na 15. KFSObec Kolinovce
30.06.2015Dodatok2_TimcikObec Kolinovceprenájom pozemku - Dodatok č.2 zmluvyRoman Timčík Kolinovce
01.06.2015CVC_Sp_VlMesto Spišské Vlachyčiastočná úhrada nákladov spojených s činnosťou CVČObec Kolinovce
29.05.2015pdfsam_Upsvar_dodUPSVaR Spišská Nová VesDohoda 2014/211487 §10 - dodatokObec Kolinovce
15.05.2015Koop_MS_interaktivKooperativy a.s. Prešovpoistenie majetku MŠ (projekt Datalan)Obec Kolinovce
12.05.2015andrascikIng. Vladimír Andraščík, Lipovceaudit účtovnej závierky 2014Obec Kolinovce
10.05.2015DHvlasankaIng. Jozef Kožár, Spišské Vlachyvystúpenie DH Vlašanka na Deň matiekObec Kolinovce
04.05.2015Upsvar_par12_dodatokUPSVaR Spišská Nová VesDohoda 2014/211456 §12 - dodatokObec Kolinovce
30.04.2015upsvar_40_par52UPSVaR Spišská Nová Vesdohoda 40/§52/2015Obec Kolinovce
16.04.2015pdfsam_DeusDEUS Bratislavapripojenie k info.systému Dátového centra obcí a miestObec Kolinovce
© obec Kolinovce 2008