Zmluvy :..

timestamp Zverejnené Číslo Dodávateľ Predmet Objednávateľ
1540767600 29.10.2018 ZML_Hudackova Obec Kolinovce nájom hrobového miesta Ing.Miroslava Hudačková, Kolinovce
1540767600 29.10.2018 ZML_Tabacekova2 Obec Kolinovce nájom hrobového miesta Žofia Tabačeková, Kolinovce
1540767600 29.10.2018 ZML_Sakmar Ondrej Sakmar Olcnava hudba "Posedenie rovesníkov" Obec Kolinovce
1539640800 16.10.2018 ZML_Bartkova Obec Kolinovce nájom hrobového miesta Mária Bartková, Kolinovce
1538949600 08.10.2018 ZML_audit Ing. Vladimír Andraščík, Lipovce audit ročnej účtovnej závierky 2017 Obec Kolinovce
1538517600 03.10.2018 ZML_Kooperativa18 Kooperativa poisťovňa, a.s. Prešov UP detí, poist. majetku MŠ Obec Kolinovce
1538517600 03.10.2018 ZML_OndovS Obec Kolinovce prenájom hrobového miesta Ondov Stanislav, Kolinovce
1537912800 26.09.2018 ZML_Jurcisinova Obec Kolinovce nájom hrobového miesta Antónia Jurčišinová, Kolinovce
1535320800 27.08.2018 ZML_ihriska EKOTEC, s.r.o. Bratislava kontrola detských ihrísk Obec Kolinovce
1532469600 25.07.2018 ZML_MVvozik SR - MVSR Bratislava bezplatné užívanie súpravy povodňovej záchrannej služby pre HJ Obec Kolinovce
1532469600 25.07.2018 ZML_MV_dotHZ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky dotácia zo ŠR "Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice" Obec Kolinovce
1530655200 04.07.2018 ZML_Lazor Jozef Lazor, Spišské Vlachy realizácia "Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice" Obec Kolinovce
1530568800 03.07.2018 ZML_Kalina18 Obec Kolinovce dotácia z rozpočtu obce FSk Kalina Kolinovce
1529964000 26.06.2018 ZML_Osob.udaj osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice ochrana osobných údajov Obec Kolinovce
1529359200 19.06.2018 ZML_Bandzuch Obec Kolinovce nájom hrobového miesta Ján Bandžuch, Krompachy
1529359200 19.06.2018 ZML_MochlarovaC Obec Kolinovce nájom hrobového miesta Cecília Mochlárová, Kolinovce
1529359200 19.06.2018 ZML_Labancova Obec Kolinovce nájom hrobového miesta Magdaléna Labancová, Kolinovce
1529359200 19.06.2018 ZML_Labancova2 Obec Kolinovce nájom hrobového miesta Magdaléna Labancová, Kolinovce
1529013600 15.06.2018 ZML_Kristovcova2 Obec Kolinovce nájom hrobového miesta Margita Krištovčová, Kolinovce
1528149600 05.06.2018 ZML_Herbert Obec Kolinovce nájom hrobového miesta Vladimír Herbert, Sp. Vlachy
1527458400 28.05.2018 ZML_Runcakov Obec Kolinovce nájom hrobového miesta Dana Runčáková, Kolinovce
1527112800 24.05.2018 ZML_Lesnakova Obec Kolinovce nájom hrobového miesta Mária Lesňáková, Kolinovce
1527026400 23.05.2018 ZML_Pendrakova Obec Kolinovce nájom hrobového miesta Eva Pendráková, Kolinovce
1527026400 23.05.2018 ZML_DHZ_2018 Obec Kolinovce dotácia z rozpočtu obce DHZ Kolinovce
1526853600 21.05.2018 ZML_Madejova Obec Kolinovce nájom hrobového miesta Eva Madejová, Kolinovce
1526853600 21.05.2018 ZML_Komensky KOMENSKY, s.r.o. Košice virtuálna knižnica pre MŠ Obec Kolinovce
1526853600 21.05.2018 ZML_BacaO Obec Kolinovce prenájom hrobového miesta Ondrej Bača, Spišské Vlachy
1526853600 21.05.2018 ZML_Tabacekova Obec Kolinovce prenájom hrobového miesta Žofia Tabačeková, Kolinovce
1526594400 18.05.2018 ZML_Novakova Obec Kolinovce prenájom hrobového miesta Anna Nováková, Kolinovce
1526594400 18.05.2018 ZML_Ulicny Obec Kolinovce prenájom hrobového miesta Ľubomír Uličný, Kolinovce
1526594400 18.05.2018 ZML_Kristovcova Obec Kolinovce prenájom hrobového miesta Margita Krištovčová, Kolinovce
1526594400 18.05.2018 ZML_Tobis Obec Kolinovce prenájom hrobového miesta Ján Tobis, Kolinovce
1526421600 16.05.2018 ZML_Dunkova Obec Kolinovce prenájom hrobového miesta Alžbeta Dunková, Kolinovce
1525989600 11.05.2018 ZML_Union Union ZP, a.s. Bratislava využívanie elektronických služieb Obec Kolinovce
1525903200 10.05.2018 ZML_Bardovic Obec Kolinovce prenájom hrobového miesta Štefan Bardovič, Kolinovce
1525384800 04.05.2018 ZML_Baca Obec Kolinovce prenájom hrobového miesta Ladislav Bača, Krompachy
1524434400 23.04.2018 ZML_CurillovaK Obec Kolinovce prenájom hrobového miesta Květa Čurillová, Kolinovce
1524002400 18.04.2018 ZML_Timcik Obec Kolinovce prenájom hrobového miesta Roman Timčík, Kolinovce
1524002400 18.04.2018 ZML_Lorincova Obec Kolinovce prenájom hrobového miesta Anna Lorincová, Kolinovce
1522792800 04.04.2018 ZML_Lovasova Obec Kolinovce nájom hrobového miesta Žofia Lovásová, Kolinovce
1522274400 29.03.2018 ZML_DPO2018 Dobrovoľná požiarna ochrana SR dotácia pre DHZO 2018 Obec Kolinovce
1522188000 28.03.2018 ZML_Ekover Ekover s.r.o. Sp.Vlachy zber kuchynského odpadu Obec Kolinovce
1522101600 27.03.2018 ZML_Joma18 Joma Travel s.r.o. Vrútky cestovný informátor Obec Kolinovce
1522101600 27.03.2018 ZML_Aqua Aqua-Viva D.Szabó, Košice deratizácia Obec Kolinovce
1518735600 16.02.2018 ZML_PBucet Prima banka Slovensko a.s., Žilina úverový účet Obec Kolinovce
1518735600 16.02.2018 ZML_PrimaB Prima banka Slovensko a.s., Žilina municipálny úver Obec Kolinovce
1518217200 10.02.2018 ZML_Siska Jozef Šiška, Sp.Vlachy hudba Fašiangová zabíjačka Obec Kolinovce
1514502000 29.12.2017 ZML_Ekover_Dod Ekover s.r.o. Sp.Vlachy Dodatok č.2 Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2/2012-POH Obec Kolinovce
1514502000 29.12.2017 ZML_Ekover_2018 Ekover s.r.o. Sp.Vlachy zber, odvoz, zneškodňovanie komunálneho odpadu Obec Kolinovce
1514415600 28.12.2017 Dohoda_par12_2018 UPSVaR Spišská Nová Ves menšie obecné služby §12 - pomoc v HN 2018/19 Obec Kolinovce
1514415600 28.12.2017 Dohoda_par10_2018 UPSVaR Spišská Nová Ves menšie obecné služby §10 - pomoc v HN 2018/19 Obec Kolinovce
1511478000 24.11.2017 ZML_CVcKrompachy Mesto Krompachy CVČ - čiastočná úhrada nákladov Obec Kolinovce
1510527600 13.11.2017 ZML_Martov Obec Kolinovce nájom hrobového miesta Miroslav Martov, Kolinovce
1509141600 28.10.2017 ZML_Lapsansky Peter Lapšanský, Domaňovce vystúpenie Posedenie rovesníkov Obec Kolinovce
1508450400 20.10.2017 ZML_audit Ing. Vladimír Andraščík, Lipovce audit ročnej účtovnej závierky 2016 Obec Kolinovce
1502229600 09.08.2017 ZML_Joma Joma Travel s.r.o. Vrútky cestovný informátor Obec Kolinovce
1500156000 16.07.2017 ZML_Olejar_KFS Peter Olejár, Sp. Nová Ves moderovanie 17.KFS Obec Kolinovce
1499292000 06.07.2017 ZML_DPOSR DPO SR Bratislava dotácia pre DHZO Obec Kolinovce
1499032800 03.07.2017 ZML_Kalina_2017 Obec Kolinovce dotácia z rozpočtu obce FSk Kalina Kolinovce
1498773600 30.06.2017 ZML_KSK_folklor Košický samosprávny kraj dotácia na Kolinovské folklórne slávnosti 2017 Obec Kolinovce
1497909600 20.06.2017 ZML_Rychnavsky Obec Kolinovce nájom hrobového miesta Jozef Rychnavský, Kolinovce
1496527200 04.06.2017 ZML_Sakmar_MDD Ondrej Sakmar Olcnava hudba, ozvučenie MDD Obec Kolinovce
1496095200 30.05.2017 ZML_DHZ_2017 Obec Kolinovce dotácia z rozpočtu obce DHZ Kolinovce
1489532400 15.03.2017 ZML_Ziga Obec Kolinovce zastavaný pozemok Jozef Žiga, Kolinovce
1488236400 28.02.2017 ZML_KSKKosice Obec Kolinovce nájom pozemkov (rekonštrukcia autobus.zastávok) Košický samosprávny kraj Košice
1488150000 27.02.2017 ZML_Pavlovcik Dušan Pavlovčík, Bijacovce hudba Fašiangová zabíjačka Obec Kolinovce
1484002800 10.01.2017 ZML_Ekover2017 Ekover s.r.o. Sp.Vlachy zber, zneškodňovanie KO Obec Kolinovce
1483484400 04.01.2017 ZML_Filip Obec Kolinovce nájom hrobového miesta Milan Filip, Kolinovce
1477519200 27.10.2016 Doh_zrusZML_OndovS Stanislav Ondov a spol Dohoda o zrušení Kúpnej zmluvy z 1.8.2011 Obec Kolinovce
1477260000 24.10.2016 ZML_Sakmar_16 Ondrej Sakmar Olcnava hudba Posedenie rovesníkov Obec Kolinovce
1477260000 24.10.2016 ZML_Olejar_16 Peter Olejár vystúpenie Posedenie rovesníkov Obec Kolinovce
1476914400 20.10.2016 ZML_Andrascik2016 Ing. Vladimír Andraščík audit účtovnej závierky 2015 Obec Kolinovce
1475618400 05.10.2016 ZML_Bacova Obec Kolinovce nájom hrobového miesta Mária Bačová, Kolinovce
1475618400 05.10.2016 ZML_Cecova Obec Kolinovce nájom hrobového miesta Mária Čečová, Kolinovce
1474322400 20.09.2016 ZML_MAS Obec Kolinovce združenie finančných prostriedkov MAS SĽUBICA, o.z. Slovinky
1470261600 04.08.2016 Tcom_MS_Dodatok Slovak Telekom a.s. Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb Obec Kolinovce
1470261600 04.08.2016 Tcom_OcU_Dodatok Slovak Telekom a.s. Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb Obec Kolinovce
1469052000 21.07.2016 BIGIMI BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves školské ovocie MŠ Obec Kolinovce
1466028000 16.06.2016 ZML_PVS Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. Poprad Zmluva o budúcej zmluve - vecné bremeno (vodovod,kanalizácia) Obec Kolinovce
1465941600 15.06.2016 Dod1_ZML_SPP SPP a.s. Bratislava Dodatok č.1 zmluvy o dodávke plynu Obec Kolinovce
1465509600 10.06.2016 UPSVR_par12_II UPSVaR Spišská Nová Ves Dohoda č.16/44/012/38 Obec Kolinovce
1465509600 10.06.2016 UPSVR_par10_II UPSVaR Spišská Nová Ves Dohoda č.16/44/010/19 Obec Kolinovce
1464732000 01.06.2016 ZML_ENVI_pak ENVI-PAK s.r.o. Bratislava prevádzkovanie triedeného zberu odpadov Obec Kolinovce
1459980000 07.04.2016 ZML_DHZ2016 Obec Kolinovce dotácia z rozpočtu obce na r. 2016 Dobrovoľný hasičský zbor Kolinovce
1459461600 01.04.2016 ZML_KK2016 Obec Kolinovce dotácia z rozpočtu obce na r. 2016 Kynologický klub Kolinovce
1455231600 12.02.2016 ZML_VSD Východoslovenská distribučná a.s. Košice prenájom stĺpov pre účely verejného osvetlenia Obec Kolinovce
1455058800 10.02.2016 ZML_Witkovska Obec Kolinovce nájom hrobového miesta Lenka Witkovská, Jaklovce
1455058800 10.02.2016 ZML_MPol_SNV Mesto Spišská Nová Ves Dodatok č.1 k zmluve 179/2013 o odchyte túlavých zvierat Obec Kolinovce
1453244400 20.01.2016 ZML_Deus_egovern DataCentrum EUS Slovenska (DEUS) pripojenie k IS DCOM (zákon o e-Governmente) Obec Kolinovce
1451862000 04.01.2016 UPSVaR_par12 UPSVaR Spišská Nová Ves Dohoda č.51/SN2/2015/§12 Obec Kolinovce
1451862000 04.01.2016 UPSVaR_par10 UPSVaR Spišská Nová Ves Dohoda č.46/SN2/2015/§10 Obec Kolinovce
1451862000 04.01.2016 ZML_Ekover_16 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní KO a výkonu i.činností 2016 Obec Kolinovce
1447110000 10.11.2015 ZML_kanaliz Ing. Štefan Šípoš projektová dokumentácia " Splašková kanalizácia" Obec Kolinovce
1447110000 10.11.2015 zml_vodovodII Ing. Štefan Šípoš projektová dokumentácia "Vodovod - II. etapa" Obec Kolinovce
1446505200 03.11.2015 ZML_DH Dychová hudba Vlašanka, Spišské Vlachy Darovacia zmluva pre MŠ Obec Kolinovce
1445637600 24.10.2015 ZML_DHSpVl DH Vlašanka, Jozef Kožár, Spišské Vlachy hudobné vystúpenie - posedenie rovesníkov Obec Kolinovce
1443736800 02.10.2015 pdfsam_DataC DataCentrum EUS Slovenska (DEUS) Dodatok č.1 k zmluve o pripojení k info systému Obec Kolinovce
1442354400 16.09.2015 ZML_Biganic BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves školské ovocie Obec Kolinovce
1440540000 26.08.2015 ZML_ KK Obec Kolinovce Zmluva o poskytnutí dotácie Kynologický klub Kolinovce
1437516000 22.07.2015 ZML_DHZ Obec Kolinovce Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ Kolinovce občianské združenie
1437256800 19.07.2015 ZML_Olejar Peter Olejár, Spišská Nová Ves vystúpenie na 15. KFS Obec Kolinovce
1437256800 19.07.2015 ZML_Brutovsky Peter Brutovský Kostoľany nad Hornádom vystúpenie na 15. KFS Obec Kolinovce
1437256800 19.07.2015 ZML_Fiala Spevácka skupina Fiala, Júlia Majer Vavreková vystúpenie na 15. KFS Obec Kolinovce
1435615200 30.06.2015 Dodatok2_Timcik Obec Kolinovce prenájom pozemku - Dodatok č.2 zmluvy Roman Timčík Kolinovce
1433109600 01.06.2015 CVC_Sp_Vl Mesto Spišské Vlachy čiastočná úhrada nákladov spojených s činnosťou CVČ Obec Kolinovce
1432850400 29.05.2015 pdfsam_Upsvar_dod UPSVaR Spišská Nová Ves Dohoda 2014/211487 §10 - dodatok Obec Kolinovce
1431640800 15.05.2015 Koop_MS_interaktiv Kooperativy a.s. Prešov poistenie majetku MŠ (projekt Datalan) Obec Kolinovce
1431381600 12.05.2015 andrascik Ing. Vladimír Andraščík, Lipovce audit účtovnej závierky 2014 Obec Kolinovce
1431208800 10.05.2015 DHvlasanka Ing. Jozef Kožár, Spišské Vlachy vystúpenie DH Vlašanka na Deň matiek Obec Kolinovce
1430690400 04.05.2015 Upsvar_par12_dodatok UPSVaR Spišská Nová Ves Dohoda 2014/211456 §12 - dodatok Obec Kolinovce
1430344800 30.04.2015 upsvar_40_par52 UPSVaR Spišská Nová Ves dohoda 40/§52/2015 Obec Kolinovce
1429135200 16.04.2015 pdfsam_Deus DEUS Bratislava pripojenie k info.systému Dátového centra obcí a miest Obec Kolinovce
1427666400 30.03.2015 pdfsam_54spoj UPSVaR Spišská Nová Ves Dohoda č. 18/2015/§ 54-VZ Obec Kolinovce
1425250800 02.03.2015 KP_1_par52_2015 Komunálna poisťovňa a.s. Úrazové poistenie UoZ k zmluve 1_§52_2015 AČ Obec Kolinovce
1424127600 17.02.2015 Ekover_TKO_2015 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy Ročná zmluva o zbere KO 2015 č.7/2015 Obec Kolinovce
1424127600 17.02.2015 Ekover_Dod_1_2_2012 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy Dodatok č.1 k 2/2012 (správa cintorína) Obec Kolinovce
1422399600 28.01.2015 ZML_SFVII Obec Kolinovce pôžička zo SF VII. Antónia Jurčisinová
1409608800 02.09.2014 D211487_dodatok UPSVaR Spišská Nová Ves Dodatok č.2014/254434 k Dohode č.2014/211487 Obec Kolinovce
1409176800 28.08.2014 DD_Vlachy Obec Kolinovce - Materská škola stravovanie dieťaťa navštevujúce MŠ Detský domov Spišské Vlachy
1406152800 24.07.2014 D2014_211487_par10 UPSVaR Spišská Nová Ves Dohoda 2014/211487 §10 Obec Kolinovce
1406152800 24.07.2014 D2014_211456_par12 UPSVaR Spišská Nová Ves Dohoda 2014/211456 §12 Obec Kolinovce
1406152800 24.07.2014 ekover_dodatok1 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy Dodatok č.1 k Ročnej zmluve o zbere TKO 7/2014 Obec Kolinovce
1405807200 20.07.2014 pavluvcik Dušan Pavluvčik Bijacovce hudba KFS Obec Kolinovce
1405807200 20.07.2014 Falat2 Jaroslav Falat Kostoľany nad Hornádom vystúpenie KFS Obec Kolinovce
1405807200 20.07.2014 armstrong2 Peter Ondria Víťaz vystúpenie KFS Obec Kolinovce
1404079200 30.06.2014 dod1_Timcik Obec Kolinovce prenájom pozemku - Dodatok č.1 zmluvy Roman Timčík Kolinovce
1401573600 01.06.2014 pdfsam_revo REWO Harakovce hudba MDD Obec Kolinovce
1400104800 15.05.2014 kooperativa MS Kooperativa a.s. poistenie zariadenia MŠ Obec Kolinovce
1399932000 13.05.2014 Zmluva o audite Ing. Andraščík Vladimír audit 2013 Obec Kolinovce
1399759200 11.05.2014 Falat1 Jaroslav Falat Kostoľany nad Hornádom vystúpenie Deň matiek Obec Kolinovce
1399759200 11.05.2014 armstrong1 Peter Ondria Víťaz vystúpenie Deň matiek Obec Kolinovce
1398808800 30.04.2014 pdfsam_KP_dohoda47 Komunálna poisťovňa a.s. úrazové poistenie UoZ 47/§52 Obec Kolinovce
1396216800 31.03.2014 pdfsam_dohoda47 UPSVaR Spišská Nová Ves Dohoda 47/§52 AČ Obec Kolinovce
1394406000 10.03.2014 pdfsam_KP_dohoda13 Komunálna poisťovňa a.s. úrazové poistenie UoZ 13/§52 AČ Obec Kolinovce
1391122800 31.01.2014 pdfsam_UPSVaR_52_AC UPSVaR Spišská Nová Ves Dohoda 13/§52 AČ Obec Kolinovce
1387494000 20.12.2013 pdfsam_EKOVER Ekover s.r.o. Spišské Vlachy odvoz,zneškodňovanie KO pre r. 2014 Obec Kolinovce
1386543600 09.12.2013 pdfsam_SF4spoj Obec Kolinovce pôžička zo SF IV. Antónia Šofranková
1386543600 09.12.2013 pdfsam_SPP SPP a.s. Košice pripojenie do distribučnej siete - KD Obec Kolinovce
1382479200 23.10.2013 KP10x Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava úrazové poistenie DS §52a Obec Kolinovce
1382479200 23.10.2013 spojKP10 Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava úrazové poistenie k AČ §52 Obec Kolinovce
1381356000 10.10.2013 pdfsam_Kooperativa13 Kooperatíva poisťovňa a.s. Prešov úrazové poistenie detí MŠ Obec Kolinovce
1380578400 01.10.2013 DH_2013 Občianske združenie peňažný dar pre MŠ Obec Kolinovce
1380492000 30.09.2013 pdfsam_DSxxspoj UPSVaR Spišská Nová Ves Dohoda §52a DS Obec Kolinovce
1378418400 06.09.2013 pdfsam_Orange2spoj Orange a.s. Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Obec Kolinovce
1377813600 30.08.2013 pdfsam_52Xspoj UPSVaR Spišská Nová Ves Dohoda §52 AČ Obec Kolinovce
1377813600 30.08.2013 pdfsam_50jXspoj UPSVaR Spišská Nová Ves Dohoda §50j Obec Kolinovce
1374357600 21.07.2013 pdfsam_Kubacak Štefan Kubačák, Dlhá nad Kysucou účinkovanie na 11.KFS Obec Kolinovce
1372629600 01.07.2013 pdfsam_Timspoj Obec Kolinovce nájom pozemku Roman Timčík, Kolinovce
1371160800 14.06.2013 pdfsam_Psispoj Mesto Spišská Nová Ves odchyt túlavých zvierat Obec Kolinovce
1369951200 31.05.2013 pdfsam_Martinkospoj MVDr. Albert Martinko, Spišská Nová Ves veterinárna činnosť pri odchyte túlavých zvierat Obec Kolinovce
1369778400 29.05.2013 pdfsam_elektroset Elektroset Krompachy s.r.o. peňažný dar na akciu MDD Obec Kolinovce
1369605600 27.05.2013 pdfsam_SF3spoj Obec Kolinovce pôžička zo SF Antónia Šofranková
1368136800 10.05.2013 pdfsam_Allianzspoj Allianz Slovenská poisťovňa a.s. povinné zmluvné poistenie - prívesný vozík Obec Kolinovce
1366581600 22.04.2013 pdfsam_Dachospoj Výroba a montáž nábytku Roland Dacho Krompachy výmena vchodových dverí do MŠ Obec Kolinovce
1359327600 28.01.2013 2_SF2_2013 Obec Kolinovce pôžička zo SF Antónia Šofranková
1357772400 10.01.2013 1_EkoverD_2013 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy Dodatok č. 1 k ročnej zmluve o TKO Obec Kolinovce
1356908400 31.12.2012 23_TcomMS_2012 Slovak Telekom a.s. Bratislava Dodatok k zmluve o pripojení - aktivácia zľavy MŠ Obec Kolinovce
1356908400 31.12.2012 22_Tcom_2012 Slovak Telekom a.s. Bratislava Dodatok k zmluve o pripojení - aktivácia zľavy Obec Kolinovce
1356908400 31.12.2012 21_EkoverC_2012 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy Rámcová zmluva Obec Kolinovce
1356908400 31.12.2012 20_EkoverTKO_2012 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy Ročná zmluva o zbere,odvoze,zneškodňovaní odpadu r. 2013 Obec Kolinovce
1355958000 20.12.2012 19_UPSVR_2012 UPSVaR Spišská Nová Ves Dohoda §51 AP Obec Kolinovce
1349042400 01.10.2012 18_Kooperativa_2012 Kooperatíva poisťovňa a.s. Prešov úrazové poistenie detí MŠ Obec Kolinovce
1349042400 01.10.2012 17_KP_2012 Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava úrazové poistenie účastníci MOSOO Obec Kolinovce
1348783200 28.09.2012 16_KP_2012 Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava úrazové poistenie účastníci MOSOO Obec Kolinovce
1348610400 26.09.2012 15_UPSVR_2012 UPSVaR Spišská Nová Ves Dohoda §52a DS Obec Kolinovce
1348092000 20.09.2012 14_Hasma_2012 Hasma a.s. Krompachy finančný dar pre MŠ Obec Kolinovce
1346968800 07.09.2012 13_PB_2012 Prima banka Slovensko a.s. Dodatok č. 2 - úver eurofondy splácanie Obec Kolinovce
1346968800 07.09.2012 12_Ekover_2012 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy zabezpečenie odpadového hospodárstva v r. 2012 Obec Kolinovce
1346450400 01.09.2012 11_CINTOR_2012 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy správa cintorína Obec Kolinovce
1346364000 31.08.2012 10_DH_2012 Občianske združenie finančný dar pre MŠ Obec Kolinovce
1346277600 30.08.2012 9_UPSVaR_2012 UPSVaR Spišská Nová Ves Dohoda §52 AČ Obec Kolinovce
1346191200 29.08.2012 8_SF1_2012 Obec Kolinovce pôžička zo SF Antónia Šofranková
1333317600 02.04.2012 7_Orange_2012 Orange a.s. Bratislava Dodatok k zmluve o pripojení - obnova paušálu Obec Kolinovce
1333058400 30.03.2012 6_KSR_2012 KSR-kameňolomy SR, s.r.o. Olcnava odber kameniva Obec Kolinovce
1332885600 28.03.2012 5_KP_2012 Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava úrazové poistenie účastníkov MOSOO Obec Kolinovce
1332457200 23.03.2012 4_KarNad_2012 Karpatská nadácia Košice projekt Obec Kolinovce
1330902000 05.03.2012 3_MITRIK_2012 Ing. Imrich Mitrík audit účtovnej závierky za rok 2011 Obec Kolinovce
1330383600 28.02.2012 2_DS_2012 UPSVaR Spišská Nová Ves Dohoda §52a DS Obec Kolinovce
1328223600 03.02.2012 1_TM_2012 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok mliečny program ŠJ Obec Kolinovce
1326236400 11.01.2012 18_BRANTNER_2011 Brantner Krompachy s.r.o. zber a likvidácia odpadu r. 2012 Obec Kolinovce
1325026800 28.12.2011 17_DD_2011 Domov dôchodcov Nálepkovo, n.o. poskytovanie sociálnych služieb Obec Kolinovce
1319493600 25.10.2011 16_D50jx_2011 UPSVaR Spišská Nová Ves Dohoda §50j - 2 Obec Kolinovce
1316988000 26.09.2011 15_AP_2011 UPSVaR Spišská Nová Ves Dohoda §51 Obec Kolinovce
1315785600 12.09.2011 14_DEXIA_2011 Dexia banka Slovensko a.s. Žilina pobočka Spišská Nová Ves Dodatok č. 1 - úver eurofondy predĺženie Obec Kolinovce
1315353600 07.09.2011 13_KPx_2011 Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava, pobočka SNV úrazové poistenie DS - MŠ Obec Kolinovce
1314309600 26.08.2011 12_DS2_2011 UPSVaR Spišská Nová Ves Dohoda §52a DS Obec Kolinovce
1312156800 01.08.2011 11_BOL_2011 S.Ondov, H.Birošová, Ž.Lovasová pozemok TTP Obec Kolinovce
1306281600 25.05.2011 10_SPP_2011 SPP a.s. Bratislava Dodatok k zmluve o dodávke plynu - Výhodne EXTRA 24 - znížená cena pre M4 Obec Kolinovce
1301616000 01.04.2011 9_KP_2011 Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava, pobočka SNV úrazové poistenie DS - MŠ Obec Kolinovce
1301522400 31.03.2011 8_TcomX_2011 T COM a.s. Bratislava Dodatok k zmluve o pripojení - MŠ, OcU - aktivácia zľavy Obec Kolinovce
1301522400 31.03.2011 7_Tcom_2011 T COM a.s. Bratislava Dodatok k zmluve o pripojení - MŠ Obec Kolinovce
1300921200 24.03.2011 6_DS1_2011 UPSVaR Spišská Nová Ves Dohoda §52a DS Obec Kolinovce
1300834800 23.03.2011 5_KUZP_2011 Krajský úrad životného prostredia Košice Dodatok k zmluve o poskyt. finanč. prostr. - povodne 2010 Obec Kolinovce
1299798000 11.03.2011 4_Dexia_2011 Dexia banka a.s. Spišská Nová Ves Dodatok k zmluve o účte č. 1 - úročenie Obec Kolinovce
1298415600 23.02.2011 3_PVS_2011 PVS a.s. Poprad Dodatok zmluvy o likvidácií odpadových vôd Obec Kolinovce
1297638000 14.02.2011 2_D50j_2011 UPSVaR Spišská Nová Ves Dohoda §50j Obec Kolinovce
1295218800 17.01.2011 1_Mitrik_2011 Ing. Imrich Mitrík, Margecany audit ročnej účtovnej závierky za r. 2010 Obec Kolinovce