<< na úvod   /   do archívu >>

4. Zápisnica zo zasadnutia OZ z 11.10.2017