<< na úvod   /   do archívu >>

Verejná vyhláška o začatí vodoprávneho konania

Okresný úrad SNV, odbor ŽP - Verejná vyhláška "Oznámenie o začatí vodoprávneho konania"
Stretnutie účastníkov konania na OcU Kolinovce dňa 19.4.2016 o 10,00 hod.

© obec Kolinovce 2008