<< na úvod   /   do archívu >>

Pozvánka na zasadnutie OZ

Dňa 30.12.2015 sa uskutoční zasadnutie OZ Kolinovce o 14,30 hod. v zasadačke OcU.

© obec Kolinovce 2008