<< na úvod   /   do archívu >>

Uznesenie OZ Kolinovce č. 1/2015 zo 16.2.2015

Obecné zastupiteľstvo Kolinovce dňa 16.2.2015 prejednalo a schválilo Uznesenie č. 1/2015

© obec Kolinovce 2008