<< na úvod   /   do archívu >>

20. výročie vysviacky kostola Sedembolestnej Panny Mária

26.11.1994. Dátum dôležitý a významný pre Kolinovce. V tento deň bol vysvätený nový rímskokatolícky kostol Sedembolestnej Panny Márie.  Malý kostolík sv. Františka z Assisi na kopci spustol a nový začal žil naplno. Sobáše, krsty, 1. sv. prijímania, Vianoce, Veľkonočné sviatky, misie, kermeše. Uplynulo 20 rokov. Za ten čas sa tu vystriedalo niekoľko kňazov a kaplánov. Pracovalo sa na finalizovaní interiéru kostola, bol osadený nový bohostánok a mozaiky. V roku 2010 zasiahli priestory domu smútku a suterénu, ktoré využívali takmer 10 rokov deti z eRka na pravidelné stretnutia, povodne. Následky sú viditeľné dodnes.
23.11.2014 sme si všetky tieto udalosti pripomenuli pri slávnostnej svätej omši, ktorú slúžil kňaz stojaci pred 20 rokmi pri zrode tohto chrámu vdp. PaedDr. ThLic. Anton Mišek.

© obec Kolinovce 2008