<< na úvod   /   do archívu >>

VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenie č.2/2013

© obec Kolinovce 2008