<< na úvod   /   do archívu >>

Deň Matiek

Celosvetový deň Matiek, ktorý sa slávi každoročne na druhú májovú nedeľu, sme si tento rok, už tradične, pripomenuli aj v Kolinovciach. Naše najmenšie ratolesti - deti z materskej školy si pod vedením  pani riaditeľky Magdy Grohreginovej a pani učiteľky Márie Semanovej pripravili program, s ktorým sa predviedli prevažne ženskému publiku v miestnom kultúrnom dome. Do programu sa zapojili svojim vystúpením aj Dušan Kiška a Viktória Kišková hrou na klávesy a ako hosť vystúpil Patrik Žiga z Bystrán hrou na saxofón, známy z televíznej relácie Slovensko má talent.

© obec Kolinovce 2008