<< na úvod   /   do archívu >>

5.Zápisnica zo zasadnutia OZ z 30.10.2018