<< na úvod   /   do archívu >>

4. Zápisnica zo zasadnutia OZ z 17.8.2018

© obec Kolinovce 2008