<< na úvod   /   do archívu >>

Nový rok s DH Ordzovianka

Ani tento Nový rok 2018 na nás chlapci z Dychovej hudby Ordzovianka z Ordzovian nezabudli a prišli nám zahrať. Z tohto nášho spoločného novoročného stretnutia sa už stáva tradícia, ktorá teší obe strany. Muzikantom ďakujeme za hudobný štart do r. 2018 a želáme im, aby bol aj pre nich úspešný.

© obec Kolinovce 2008