Poloha :..

Obec Kolinovce sa nachádza v Hornádskej kotline Dolného Spiša na oboch brehoch rieky Hornád na styku pohoria Branisko a predpolia Slovenského Rudohoria, ktoré vytvárajú nádhernú prírodnú a krajinnú scenériu. Stred obce leží v nadmorskej výške 389 metrov n.m.
Obec susedí s mestami Krompachy / 2km / a Spišské Vlachy / 5km / a obcou Kaľava.
Katastrálne územie obce hraničí s katastrami Krompách, Spišských Vlách a Kaľavy.
Obcou preteká rieka Hornád a potok Studenec.
Administratívne patrí obec do Košického kraja, vyššieho územného celku / VUC / Košického samosprávneho kraja, okresu Spišská Nová Ves.
Vzdialenosť do Košíc je 58km, do Spišskej Novej Vsi 25km.
Obcou prechádza štátna cesta Košice – Spišská Nová Ves II. triedy číslo 547/II .
Obec má autobusové spojenie verejnou autobusovou dopravou.
Vlakové spojenie - Krompachy, Spišské Vlachy.
Letecké spojenie – Košice, Poprad

Základné údaje :
Rozloha obce : 4,68 km2
Rozloha katastrálneho územia obce celkom : 834 ha
Poľnohospodárska pôda : 204 ha
Počet obyvateľov : k 31.12. 2004 mala obec 590 obyvateľov. V súčasnosti je to 570 obyvateľov
Hustota obyvateľstva : 126 obyvateľov na 1km2 .
Štatistická územná jednotka : 543250
EČV : SN
PSČ : Pošta Krompachy 053 42
Telefónna predvoľba : 053


Zväčšiť mapu