<< na úvod   /   do archívu >>

5.Zápisnica zo zasadnutia OZ z 18.12.2017