<< na úvod   /   do archívu >>

5. Zápisnica zo zasadnutia OZ z 21.12.2016