<< na úvod   /   do archívu >>

4. Zapisnica zo zasadnutia OZ z 24.11.2016