<< na úvod   /   do archívu >>

3. Zápisnica zo zasadnutia OZ z 13.10.2016