<< na úvod   /   do archívu >>

Zápisnica zo zasadnutia OZ z 30.9.2016