<< na úvod   /   do archívu >>

2. Zápisnica zo zasadnutia OZ z 28.6.2016