<< na úvod   /   do archívu >>

Krásne Vianoce a úspešný nový rok 2016

Prajeme Vám krásne Vianoce naplnené láskou a pokojom, prežité v rodinnom kruhu. Prajeme Vám úspešný štart do nového roka a veľa správnych krokov a rozhodnutí v roku 2016.

S úctou

                      kolektív Obce Kolinovce