<< na úvod   /   do archívu >>

Oznámenie o doručení písomnosti

V zmysle zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. upozorňujeme Jozefa Uličného (r.1970), bytom Kolinovce na doručenie zásielky. Písomnosť bude uložená na OcU Kolinovce po dobu 15 dní.