<< na úvod   /   do archívu >>

Deň MATIEK 2015

Druhá májová nedeľa sa už každoročne nesie v duchu sviatku našich mamičiek. Tento rok, 10.5.2015, nás pčasie trošku skúšalo. Pôvodný zámer zorganizovať akciu uprostred "matky prírody" v športovo-oddychovej zóne sme z dôvodu pretrvávajúceho mrholenia museli zmeniť. No ani priestory nášho kultúrneho domu nebránili všetkým účinkujúcim predviesť sa v plnej paráde. Na úvod nás príjemne naladila Dychová hudba Vlašanka zo Spišských Vlách. Po úvodnom privítaní starostom obce Vincentom Bačom sa slova ujal Peter Olejár, herec Spišského divadla, ktorý sprevádzal celú akciu príjemným doprovodným slovom a nejedným umeleckým prednesom pošteklil srdiečka i slzné kanáliky našich mamičiek. Program nám spestrili deti z CVČ v Spišských Vlachoch i folkový spevák Ján Pramuk. Čerešničkami na šľahačke boli deťúrence z našej materskej školy, ktoré si pripravili milý program pod vedením svojich pani učiteliek i v spolupráci s Petrom Olejárov, ktorý vedie v našej MŠ dramatický krúžok.
Ďakujeme všetkým zúčastneným, účinkujúcim, organizátorom, divákom, sympatizantom za podporu. Všetkým našim MATKÁM prajeme, aby nám boli zdravé a krásne, aby im zdvoj trpezlivosti a obetavosti nikdy nevyschol.