<< na úvod   /   do archívu >>

Prerušenie distribúcie elektriny

VSD a.s. Košice informuje občanov o prerušení distribúcie elektriny dňa 9.4.2015 v čase od 8,30 hod do 16,00 hod z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia. Odstávka sa týka nasledovných úsekov:
od č. 1 po č. 57, od č. 150 po č.180, od č. 184 po č. 186, č. 191, č. 200.