<< na úvod   /   do archívu >>

Voľba hlavného kontrolóra obce Kolinovce

OZ Kolinoviec schválilo podmienky a termín konania voľby hlavného kontrolóra obce pre nasledujúcich 6 rokov.