<< na úvod   /   do archívu >>

Komunálne voľby 2014: vyhlásenie kandidatúry - starosta

V zmysle zákona SNR č. 346/1990 zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí uverejňujeme Vyhlásenie kadidatúry pre voľby starostu obce Kolinovce (konanie volieb 15.11.2014).