<< na úvod   /   do archívu >>

Deň Matiek

V druhú májovú nedeľu sa už pravidelne stretávame pri príležitosti Dňa Matiek. Tento rok sa tak stalo 11.5.2014 na novom
netradičnom mieste v športovo-oddychovej zóne v Kolinovciach. Za hojnej účasti domácich i cezpoľných divákov nám nedeľné
popoludnie oživili kultúrnych programom deti z tanečného súboru z CVČ Spišské Vlachy, deti z MŠ Kolinovce, pesničkár a
heligonkár Daniel Falat z Kostolian nad Hornádovm a Peter Armstrong Ondria z Víťaza. Účinkujúcim ďakujeme za krásne
vystúpenia, všetkým zúčastneným na prípravách za ich ochotu a čas a v neposlednom rade i nebu za perfektné načasovanie
dažďa, keďže prvé výdatné kvapky spadli 1 minútu po ukončení akcie.