<< na úvod   /   do archívu >>

Kolinovské folklórne slávnosti

Jubilejný 10. ročník Kolinovských folklórnych slávností  sa tento rok konal pri príležitosti osláv 45. výročia domácej FS KALINA Kolinovce. Tento rok sme, prinútení júnovými záplavami, zmenili aj naše pôsobisko a spod obecného úradu sme sa preniesli na Pieščiská k hasičskej zbrojnici. Naše pozvanie tento rok prijali: HS Furmani zo Spišských Vlách, FS Poruba z pod Vyhorlatu, SF Slovinka zo Sloviniek, SF Brižečky zo Spišského Hrušova, FS Krompašan z Krompách a FS Kolkmarčanka z Veľkého Folkmára.
Náš tohtoročný jubilant FS Kalina Kolinovce funguje v obci od roku 1965 a jej zakladateľkou bola pani Františka Procházková. V roku 1970 sa folklórny súbor stal kolektívnym členom MO MS v Kolinovciach. V tom istom roku súbor nadviazal spoluprácu s hudobnou skupinou Furmani zo Spišských Vlách, s ktorou v roku 2007 nahrali CD. Súbor sa prezentuje na rôznych akciách folklórneho rázu vystúpeniami ako: fašiangy, „stavanie mája“, hrabanie sena, páračky, odchod mužov do Ameriky, pytačky, od Vianoc do Troch kráľov, rok na dedine a mnohými inými. Zúčastňujú sa Spišských folklórných slávností v Spišskom Podhradí, Nálepkovho odkazu v Smižanoch, Titilombom v Slovinkách, slávnosti Janky Guzovej v Žakarovciach  a iných. Za obdobie svojho účinkovania dosiahla aj mnohé úspechy a ocenenia, medzi ktoré patria: 1.miesto v speve na okresnej súťaži folkloristov v Margecanoch, postup do krajského kola vo Veľkých Kapušanoch, kde sa umiestnili na poprednom mieste.

            Všade tam, kde sa zídu ľudia zanietení folklórom, je veselo – i do spevu i do tanca. A kým je to tak, majú šancu aj naše deti naučiť sa piesne a tance našich starých materí a dedov. Touto cestou ešte raz blahoželáme našej jubilujúcej Kaline a držíme palce nielen domácim folklóristom, ale všetkým, ktorí prispievajú k zachovávaniu ľudových tradícií. Nech Vám toto nadšenie vydrží čo najdlhšie.