<< na úvod   /   do archívu >>

Výlet do ZOO

Posledné júnové dni sú pre všetkých školákov i predškolákov plné očakávania vytúžených letných prázdnin. Materská škola v Kolinovciach každoročne organizuje rozlúčkový deň s predškolákmi. Ten tohtoročný bol však trochu iný, ako tie predošlé. Náš školský dvor bol po veľkých záplavách zrovnaný so zemou. V hlavách našich šikovných pani učiteliek skrsol super nápad - výlet do ZOO v Spišskej Nová Vsi. A tak za ich doprovodu i za účasti niektorých rodičov si deťúrence užili deň plný poznávania, zábavy, cestovania i záverečnej únavy.
    No deň sa návratom z výletu ešte neskončil. Pokračovalo sa v programe pripravenom pre našich predškolákov, ktorí sa lúčili s materskou školou. Nechýbala zábava s nám už známym divadelníkom Mgr. art. Alexandrom Pallesitzom, smiech, hudba a samozrejme ani torta.
    A aby toho nebolo málo, deťúrence večer pokračovali baterkovým hľadaním pokladu. Vyvrcholením celého dňa bol očakávaný ohňostroj.
    Tento dlhý, náročný, no určite na zážitky bohatý a krásny deň zavŕšili naši drobci nocou v materskej škole.