<< na úvod   /   do archívu >>

POVODNE

2.6.2010    Vody sa vybrežili z pôvodného toku Hornádu a zaplavili obvyklé záplavové zóny – Roveň a za Balážom a Ondovou. Stav, ktorý sa opakuje takmer každý druhý rok. Vody do druhého dňa čiastočne opadli. Nič mimoriadne. Nikto netušil, že toto je iba malá rozcvička a to, čo ešte len príde bude mať život ohrozujúci scenár.
4.6.2010    Neutíchajúci dážď. Upršaný predchádzajúci deň i noc. Ranné, ešte stále upršané brieždenie odhaľuje kritický stav. Masy vody sa opäť vylievajú z koryta rieky Hornád a zaplavujú obvyklé záplavové zóny Roveň a za Balážom. Už o 5.00  je vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity. Predpovede počasia znejú hrozivo – neustály dážď. Podmáčaná pôda začína spôsobovať problémy. Dochádza k vážnym zosuvom v miestnej časti Breh (pred č. 91 a 74) v dôsledku čoho je úplne uzavretá miestna komunikácia Breh pre motorové vozidlá, hrozia ďalšie zosuvy.
    Dážď stále neutícha. Vyrážajú spodné vody.  Vážnosť problému sa znásobuje prudkým prívalom vody a zvýšením hladiny Hornádu v dôsledku nutného vypúšťania vodnej nádrže pri Levoči. Sú zaplavené záhrady, dvory, suterény, studne,  rodinné domy. Najkrytickejší stav – zaplavené rodinné domy:  Baláž Dušan, Ondová Mária, Ondov Stano, Šmidová Janka, Mochlárová Eva, Šterbáková Jarmila. Približne o 10.00 hod krízový štáb obce pristupuje k nevyhnutnej evakuácií obyvateľov – Baláž, Ondová, Ondov. Ďalšie postihnuté domy na Ulici, na Rovni, kostol – dom smútku, rodinné domy nad kostolom v smere na Spišské Vlachy.
    Hladina vody dosahuje úroveň hlavnej cesty. Pracovníci VSE a.s. v poslednej chvíli odpojili trafostanicu vo dvore OcU, ktorú od zaplavenia delilo iba pár centimetrov.  Obec je bez elektrickej energie. Tlak vody je tak silný, že  POaHZZ a PZ úplne uzatvorili prejazd cez most na hlavnej ceste. Spojenie Krompachy - Spišská Nová Ves je úplne prerušené. Prúd vody so sebou odnáša čerstvo zrekonštruovanú železobetónovú lávku, ploty, zásoby dreva, domáce zvieratá, detský domček zo školského dvora, klzisko. Podmýva stĺpy elektrického vedenia, vymýva vedenia plynu, elektriny, telekomunikačné káble, podmýva miestne komunikácie na Brehu a na Morniskách.
    Do boja s vodným živlom za zapojil každý, kto mohol a bol ochotný pomáhať iným. Členovia DHZ Kolinovce, civily, domáci šoféri zabezpečujúci dopravu piesku a vriec a mnohí, mnohí ďalší.
Približne o 19,00 hod. začína hladina vody kulminovať. Krízový štáb si vydýchol, keď pominula najvážnejšia hrozba – most na hlavnej ceste Košice - SNV vydržal.
    Nasledujúce ráno bolo ako z iného sveta. Niektoré pohľady pripomínali mesačnú krajinu. Nasledovalo obnovenie dodávky elektrického prúdu, ťahanie a dezinfekcia studní pitnej vody, čistenie miestnych komunikácií od nánosov bahna. Ťahanie vôd zo suterénov rodinných domov. Prepotrebná dezinfekcia priestorov, zariadení, šatstva,  ...  čistenie a oprava zaplavených domov.

I touto cestou si dovoľujeme vyjadriť poďakovanie za pomoc a ochotu všetkým, ktorí akoukoľvek formou prispeli k záchranným prácam.