<< na úvod   /   do archívu >>

Kolinovské folklórne slávnosti

V poradí už  9. ročník Kolinovských folklórnych slávností sa uskutočnil 19.7.2009. Svoj repertoár nám tento rok predstavili účinkujúci z FS Slovinka zo Sloviniek, FS Brižečky zo Spišského Hrušova, FS Folkmarčan z Veľkého Folkmára, FS Štvrtočan zo Spišského Štvrtku a HS Furmani zo Spišských Vlách, a samozrejme domáca FS Kalina Kolinovce. V radoch hostí nechýbala riaditeľka Domu Matice Slovenskej v Spišskej Novej Vsi pani Mgr. Ružena Dorčáková a náš každoročný fanúšik pán František Biroš predseda MO MS Krompachy.
    Ani oficiálne ukončenie folklórnych slávností nebránili účastníkom ešte dlho pokračovať v zábave, tanci, speve a hudbe. Dúfajme, že sa opäť o rok znovu stretneme aspoň v tak dobrej nálade, ako tento krát.