<< na úvod   /   do archívu >>

Obnova detského areálu Materskej školy v Kolinovciach

V júni 2010 postihla našu obec Kolinovce jedna z najväčších povodní v poslednom období. Okrem spôsobených škôd na súkromnom aj obecnom majetku zničila aj detský areál materskej školy.
Takmer dvojmetrové ničivé vlny zanechali po sebe spúšť. Voda priniesla nánosy bahna a nečistôt a zničila oplotenie areálu ako aj detské „hrátky“. Obec už v mesiacoch august – október za pomoci mechanizmov a dopravných prostriedkov od sponzorov začala s mechanickým likvidovaním nánosu bahna, kalov a nečistôt a za pomoci brigádnikov najmä z radov dobrovoľných členov obecného hasičského zboru a niektorých rodičov sa pustila do ručného čistenia plochy detského areálu.
Na jar 2011 sa začalo s vybudovaním nového oplotenia. Spracovala sa jednoduchá dokumentácia na obnovu vodou zničených „Hrátok“. V marci 2011 sa obec dozvedela o možnosti finančnej pomoci Nadácie DEXIA banky Slovensko v Programe „ZELENÉ OBCE 2011“ . Obec vypracovala projekt a žiadosť o finančný príspevok na projekt : „Obnova detského areálu MŠ v Kolinovciach“ na 1 950 Eur z celkových nákladov vyše 5 000 Eur. Nadácia Pontis n.o. spravujúca granty DEXIA banky Slovensko schválila pre náš projekt čiastku 1500 Eur.
V júni, júli a v auguste sa pokračovalo obnovou detského areálu nákupom prvkov detského ihriska, nákupom ostaného materiálu. Začalo sa výrobou vlastných „Hrátok“ a prvkov detského areálu. V súčasnom období sa uskutočňujú ukončievacie práce.
Z vlastných finančných prostriedkov ako aj z financií Nadácie sa kúpili, zhotovili a zainštalovali:
Šmýkalky – „rozhľadňa“ s ďalekohľadom – domček - dvojramenné aj sólo závesné hojdačky – šikmá a tunelová preliezka - povrazová stena – „lietadlo“ – kvetinová studňa – pieskovisko - kresliaci panel – prenosná trampolína – obnova kolotočového Glóbusu – kvetinový záhon - skalka.
Všetky tieto prvky budú slúžiť deťom MŠ k vyučovacím ako aj mimoškolským aktivitám.
Obec Kolinovce, vedenie materskej školy ako aj rodičia detí, ktorí navštevujú toto školské zariadenie, ďakujú Nadácii DEXIA banky Slovensko za preukázanú finančnú pomoc pri obnove detského areálu materskej školy v Kolinovciach.

Ing. Jozef Fajgel