<< na úvod   /   do archívu >>

Okrskové kolo DHZ - Markušovce

Dňa 7. júna 2009 o 9,00 hodine na ihrisku v Markušovciach usporiadal územný výbor DPO Spišská Nová Ves v spolupráci s DHZ Markušovce obvodové kolo súťaže DHZ okresu Spišská Nová Ves, ktorého sa zúčastnilo aj družstvo žien a mužov obecného hasičského zboru obce Kolinovce. Obidve naše družstvá obsadili pekné druhé miesta a postúpili do územného kola okresu Spišská Nová Ves.