<< na úvod   /   do archívu >>

Fašiangový karneval

„ Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde, kto nemá kožúška zima mu bude. „ Spev fašiangových piesní sa ozýval 10. februára 2009 z kultúrnej sály, keď sme spolu s rodičmi začali náš Fašiangový karneval.
Deti sa už celý týždeň tešili na tento deň. Hovorili o maskách, kto čo bude,akú masku má pripravenú. Zo svojich masiek sa deti tešili už od rána. Pani učiteľky pripravili pre deti rôzne súťaže a zábavné hry, potom nasledovalo predstavovanie masiek a samotná zábava. Všetky masky boli odmenené vecnými cenami a sladkosťami.
Samozrejme nemohli chýbať ani tradičné pampúchy, na ktorých si všetci pochutnali. Na príjemne strávenom dni sa podieľal kolektív materskej školy a rodičia, za čo im ďakujeme a tešíme sa, že o rok sa znova zabavíme.