<< na úvod   /   do archívu >>

OKTÓBER – Mesiac úcty k starším

A opäť je tu jeseň, krásne obdobie, kedy si viac ako inokedy pripomíname čo naši starí rodičia, ale aj rodičia urobili pre nás, rodinu či svoju obec. Je to obdobie kedy si pripomíname ich dobrotu a lásku, často aj ich zásluhy o náš dnešok.
Pri tejto príležitosti Obecný úrad v Kolinovciach v spolupráci s poslancami obecného zastupiteľstva usporiadal stretnutie so staršími dňa 17. októbra 2008 v kultúrnom dome.
Naše babičky a dedkov prišli pozdraviť deti z krompašských škôl pod vedením sl.Kočanovej a Kandrikovej. Všetkým sa páčil ich bohatý kultúrny program pozostávajúci z vrúcnych básničiek a pesničiek, ale aj z ukážok ľudového a moderného tanca, hry na akordeón a vystúpenia malých mažoretiek. Štafetu dobrej zábavy prevzala hudobná skupina 3 BIT z Bijacoviec.
Spomienkam podľahli aj naši seniori, ktorí si aj spoločne zaspievali a zaspomínali si spolu na prežité roky.
Za organizátorov by sme sa chceli vrúcne poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu tejto vydarenej kultúrno-spoločenskej akcie, ktorá sa zúčastneným starším veľmi páčila.