<< na úvod   /   do archívu >>

OBVODOVÉ KOLO SÚŤAŽE DHZ

Obvodové kolo súťaže DHZ okresu Spišská Nová ves sa konalo dňa 29. júna 2008 na futbalovom ihrisku v Markušovciach. Organizátormi súťaže boli Územný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany Spišská Nová ves a Dobrovoľný hasičský zbor Markušovce. Súťaž prebehla podľa platného Súťažného poriadku a pokynov IMZ veliteľov DHZ.
Celkovo bolo zapojených 30 družstiev z troch okrskov. Náš tretí okrsok reprezentovali tri ženské družstvá a osem mužských družstiev.
Naše ženské družstvo obsadilo pekné tretie miesto. Muži sa nenechali zahanbiť a skončili na výbornom druhom mieste. V pretekoch jednotlivcov získali títo členovia nášho tímu druhú a tretiu výkonnostnú triedu :
Miroslava Trávničková    2. VT
Gabriela Huďová    3. VT
Peter Brajerčík    3. VT
Martin Rybár    3. VT