<< na úvod   /   do archívu >>

PLAMEŇ 2008

Dňa 31.mája 2008 sa na futbalovom ihrisku v Odoríne zúčastnilo územného kola hry „Plameň 2008“ hasičské dievčenské družstvo mladých požiarnikov z našej obce kde obsadilo pekné tretie miesto.
Organizátorom súťaže bola Komisia mládeže pri ÚzV DPO Spišská Nová Ves/Gelnica v spolupráci s DHZ Odorín. Súťaž prebiehala pod velením Jána Goduľu. Súťažilo sa v týchto disciplínach :
požiarny útok CTIF, štafeta na 400m s prekážkami, požiarny útok na sucho.

Hra Plameň sa uskutočňuje od roku 1972, kedy boli vypracované a schválené jednotné pravidlá pre činnosť mladých požiarnikov. Táto súťaž je zameraná na celoročnú činnosť mládeže, organizovanú Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky a má celospoločenský význam so systémovým prepojením na medzinárodnú súťaž mladých požiarnikov, ktorú organizuje komisia mládeže CTIF. Cieľom tejto súťaže je rozvíjať vedomosti, praktické znalosti a získavať poznatky a návyky v oblasti požiarnej ochrany.