<< na úvod   /   do archívu >>

PRVÉ SV. PRIJÍMANIE V KOLINOVCIACH

Celoročná príprava detí na Prvé sväté prijímanie počas detských svätých omší a hodín náboženstva, vyvrcholila dňa 18. mája 2008, kedy naša obec žila veľkou udalosťou.
Deväť detí prijalo z rúk pána farára Jozefa Šimurdiaka, na sviatok Najsvätejšej trojice, po prvýkrát prvé sväté prijímanie.
Veľká vďaka od všetkých prvoprijímajúcich detí patrí dôstojnému pánovi ThDr. PaedDr. ICLic. Jozefovi Šimurdiakovi, PhD., ktorý ich s veľkou ochotou pripravil k prijatiu dvoch sviatostí - zmierenia a sviatostného prijímania. Poďakovanie za vedenie nácviku spevu detí patrí Mgr. Daniele Ondášovej. V neposlednom rade patrí veľká vďaka rodičom prvoprijímajúcich detí a všetkým veriacim z našej obce, ktorí sa aktívne podieľali na príprave kostola na tento výnimočný deň.