<< na úvod   /   do archívu >>

4. Zápisnica zo zasadnutia OZ v Kolinovciach dňa 06.05.2019