<< na úvod   /   do archívu >>

2.Zápisnica zo zasadnutia OZ Kolinovce zo 7.2.2019