<< na úvod   /   do archívu >>

6.Zápisnica zo zasadnutia OZ z 3.12.2018