<< na úvod   /   do archívu >>

VZN č. 1/2018 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Kolinovce